4.10.13

Το "σπίτι" τους... και το σπίτι μας!


 Το "σπίτι" τους... και το σπίτι μας!
.
.
Πόσο θλιβερή η παραπάνω εικόνα που τραβήξαμε σε νεκροταφείο της Πάτρας, όπου οι "κάτοικοι" του εν λόγω ΤΑΦΟΥ έχουν αποφασίσει αυτός να είναι το σπίτι τους... 
Βεβαίως, όπως σωστά λέγεται στη νεκρώσιμη ακολουθία:
Ἐξέλθωμεν καί ἴδωμεν ἐν τοῖς τάφοις, ὅτι γυμνά ὀστέα ὁ ἄνθρωπος, σκωλήκων βρῶμα καὶ δυσωδία καὶ γνῶμεν τίς ὁ πλοῦτος, τὸ κάλλος, ἡ ἱσχὺς καὶ ἡ εὐπρέπεια.
Αλλά οι άνθρωποι νομίζουν ότι αυτό το κατάντημα του ανθρωπίνου σώματος χρειάζεται διαιώνιση σε ένα ΣΠΙΤΙ ή ΟΙΚΟ, όπου καλό είναι να φυλάσσονται τα ΟΣΤΕΑ τους... 
=
Τρισεκατομμύρια άλλοι άνθρωποι είναι θαμμένοι σε άγνωστους τάφους ή ακόμη και έμειναν χωρίς τάφους... 
Άστεγοι στη ζωή τους, "άστεγοι" και στο θάνατό τους... 
Αλλά ο Χριστός δίνει άλλη διάσταση στο θάνατο των δικών Του: 
«Εν τη οικία του Πατρός μου, μοναί πολλαί είσιν»

(Ιωάν. 4:1)
Ας αφήσουμε λοιπόν στους ματαιόδοξους και χωρίς ελπίδα ανθρώπους το κτίσιμο λαμπρών και πανάκριβων "οίκων" ή "σπιτιών", και ας δώσουμε την δέουσα προσοχή, για να φτάσουμε στο αληθινό μας αιώνιο κατοικητήριο...  
Γι' αυτό ο Χριστός υπόσχεται να αναστήσει τα νεκρά μας σώματα σε νέα ζωή στη Βασιλεία Του.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.