3.8.13

"Τον υιόν του Νιμσί""Τον υιόν του Νιμσί"

Ένα πιθάρι από το Κτήριο F στο Tel Rehov φέρει την επιγραφή nmsh ή Νιμσι, το ίδιο όνομα με τον πατέρα ή τον παππού του βιβλικού βασιλιά Ιηού, ιδρυτή του οίκου που ανέτρεψε τη δυναστεία του Ομρί τον ένατο αιώνα π.Χ. Φωτογραφία: Amihai Mazar and Nava Panitz-Cohen.
Στο Α΄ βιβλίο των Βασιλέων διαβάζουμε:
«Και είπε Κύριος προς [τον Ηλίαν], Ύπαγε, επίστρεψον εις την οδόν σου προς την έρημον της Δαμασκού· και όταν έλθης, χρίσον τον Αζαήλ βασιλέα επί την Συρίαν· τον δε Ιηού τον υιόν του Νιμσί θέλεις χρίσει βασιλέα επί τον Ισραήλ· και τον Ελισσαιέ τον υιόν του Σαφάτ, από Αβέλ-μεολά, θέλεις χρίσει προφήτην αντί σού» (1Βασ. 19:15-16)
Είναι για τούτο ενδιαφέρουσα η πρόσφατη ανακάλυψη του ονόματος ΝΙΜΣΙ σε διάφορα αντικείμενα στην αρχαία αυτή πόλ, όπως η εικονιζόμενη επιγραφή. Αυτό και άλλα που βρήκαν στις ανασκαφές εκεί έκαναν πολλούς αρχαιολόγους να σκέφτονται μήπως ανακάλυψαν το σπίτι του προφήτη Ελισσαιέ. 
(Από το διαδίκτυο
http://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblical-archaeology-sites/tel-rehov-house-associated-with-the-biblical-prophet-elisha/?mqsc=E3580612&utm_source=WhatCountsEmail&utm_medium=BHDDailyNewsletter&utm_campaign=E3B725)
=
«Και αποκριθείς είπε προς αυτούς· Σας λέγω ότι εάν ούτοι σιωπήσωσιν, οι λίθοι θέλουσι φωνάξει» (Λουκ. 19:40)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.