3.7.13

Το γλυκύ διά πικρόν...



Το γλυκύ διά πικρόν...


«Ουαί εις εκείνους, οίτινες λέγουσι το κακόν καλόν και το καλόν κακόν οίτινες θέτουσι το σκότος διά φως και το φως διά σκότος οίτινες θέτουσι το πικρόν διά γλυκύ και το γλυκύ διά πικρόν» ( Ησ. 5:20 ).
Στις 3-8 Ιουλίου θα γίνει στην Ουγγαρία (Βουδαπέστη) η 14η Συνέλευση της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) με θέμα "Και τώρα τι βραδύνεις;" στο οποίο από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν η Ελλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.  
Από τα έντυπα της εν λόγω συνέλευσης προέρχεται η παραπάνω εικόνα που απεικονίζει (υποτίθεται) τον Πατέρα Θεό στην κορυφή του σταυρού... 
=
Είναι απορίας άξιο πώς οι Έλληνες Ευαγγελικοί θα μπορούσαν να συνυπάρξουν σε μία θρησκευτική εκδήλωση με κοινές προσευχές κάτω από μια τέτοια παράσταση, που σύμφωνα με τη δική τους "θεολογία" είναι τουλάχιστον βλάσφημη, αφού τον Θεό κανείς δεν είδε και κανείς δεν μπορεί ν' απεικονίσει...
Εκτός και αν οι Έλληνες Ευαγγελικοί άλλαξαν γνώμη και δεν το φανέρωσαν ακόμη...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com