3.7.13

Πάνω απ' όλα το εμπόριο...Πάνω απ' όλα το εμπόριο...

Ακόμη και με ραβινική αμφίεση θα ντυθώ για να σωθεί η Ελλάδα...
Γιατί δηλαδή, οι πολιτικοί που συνεργάζονται με τον Διάβολο είναι καλύτεροι;
=
"Ούνα φάτσα ούνα ράτσα", λέει ο λαός...
Εμείς απλώς επισημαίνουμε την ομοιότητα...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com