28.7.13

Δύναμη και Αγάπη...Δύναμη και Αγάπη...
.

.
Ο άνθρωπος πάντα θέλει να φαίνεται ΔΥΝΑΤΟΣ. Όχι μόνο δυνατός σε σωματική δύναμη, αλλά επίσης και

  • ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ,
  • ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ,
  • ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ,
  • ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ,
  • ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ...
Όμως η πραγματική δύναμη του πιστού είναι ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ...
Αυτό όμως δεν αρέσει στο σαρκικό άνθρωπο επειδή ούτε βλέπεται ούτε αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους... 
Αλλά εμείς, δυστυχώς, αυτό το τελευταίο το επιζητούμε περισσότερο και από την αγάπη του Θεού...
=
«Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, έγεινα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. 
Και εάν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπην δε μη έχω, είμαι ουδέν.
Και εάν πάντα τα υπάρχοντά μου διανείμω, και εάν παραδώσω το σώμα μου διά να καυθώ, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι» (1Κορ. 13:1-3)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.