5.7.13

Δυστυχώς η ιστορία γράφεται από τους νικητές...Δυστυχώς η ιστορία γράφεται από τους νικητές...

Ως κακοποιά στοιχεία περιγράφονται οι "Εικονοκλάστες" ή "Εικονομάχοι" από τους αντίπαλούς τους "ΕΙΚΟΝΟΛΑΤΡΕΣ"...
Δυστυχώς την ιστορία την γράφουν πάντα οι νικητές, με όλες τις αλλοιώσεις που μπορούν να δικαιώνουν τους ίδιους και να λασπώνουν την αντίπαλη πλευρά...
=
Δυστυχώς...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com