21.5.13

Η "πανταχού παρούσα" και οι απουσίες...Η "πανταχού παρούσα" και οι απουσίες...
Πανταχού παρούσα θέλει να είναι η ελλαδική εκκλησία...
Καθώς όμως σπάνια ενδιαφέρεται ουσιαστικά για το λαό, και ο λαός της γυρίζει την πλάτη καθώς αντιμετωπίζει τις σημερινές τεράστιες ανάγκες του...
Επιβεβαιώνοντας συνάμα το χάος ανάμεσα στη "θεωρητική" θρησκεία και την ανύπαρκτη πρακτική αλληλεγγύη.  
=
Ήταν όμως παρόντες οι ομιλητές ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ, με τα χαρτιά τους στο χέρι... έτοιμοι για να συναρπάσουν το "ανύπαρκτο" ακροατήριο με τα λαμπρά τους αναγνώσματα...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com