21.5.13

Αέριο και ΑΕΡΙΑ...Αέριο και ΑΕΡΙΑ...
Καθένας πουλάει αυτό που έχει...
Αρκεί να βρεθούν κορόιδα να τον πιστέψουν και να αγοράσουν...
=
Με τους πολιτικούς μας η παραγωγή ΑΕΡΙΩΝ είναι δεδομένη, μόνο που με αέρα δεν γεμίζει η κοιλιά...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com