2.5.13

Σταύρωση-Ανάσταση και αρχαιολογία


Σταύρωση-Ανάσταση και αρχαιολογία
=
__Πολλοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν ακόμη την ιστορική παρουσία και θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού...
__Με απερισκεψία λένε πολλά και διάφορα, κάποιες φορές βλάσφημα, οπωσδήποτε όμως ανόητα...
__Στο βίντεο αυτό υπάρχουν ΤΕΚΜΗΡΙΑ για πρόσωπα της δραματικής ιστορίας (Πόντιος Πιλάτος, Αρχιερέας Καϊάφας κ.λπ.)...
__Το μόνο που δεν υπάρχει είναι Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ επειδή Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε τάφο ούτε άλλα λείψανα ή δήθεν "ιερά" αντικείμενα...
ΠΗΓΗ: http://sourceflix.com/passion-week-archaeology/

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΕΙ! ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ!
=
«Εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γής· 26 και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρή, πάλιν με την σάρκα μου θέλω ιδή τον Θεόν· 27 τον οποίον αυτός εγώ θέλω ιδεί, και θέλουσι θεωρήσει οι οφθαλμοί μου, και ουχί άλλος» (Ιώβ 19:25-27)
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com