29.5.13

Νέα "ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑ"...Νέα "ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑ"...
 
Αγιάτρευτος αυτός ο λαός...
Πεισματικά ακολουθεί εκείνους που απεργάζονται το κακό τους και με τίποτε δε θέλουν να φωτιστούν και να ακολουθήσουν την αλήθεια...
Το ίδιο έκαναν με τα άθλια γεγονότα του 1901 που έμειναν στην ιστορία της χώρας ως "ευαγγελιακά", όταν οι σκοταδιστές δεν ήθελαν τη μετάφραση της Καινής Διαθήκης σε απλά ελληνικά...
Το ίδιο κάνουν και τώρα που ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ φασιστικά την ανάγνωση των ιερών κειμένων στις εκκλησίες ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΛΑΟΣ...
Και όταν κάποιος παίρνει μια πρωτοβουλία, η ρετσινιά είναι πάντα έτοιμη: ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΒΡΑΙΟΙ... 
Το παραπάνω βίντεο, που πρόσφατα ανακαλύψαμε στο διαδίκτυο, είναι διαφωτιστικό για τούτο το κατάντημα...


Επίσης αποδεικνύει συνάμα πόση ζημιά μπορούν να κάνουν τα γυναικάρια όταν δεν στέκονται στη θέση που τους αρμόζει...
Κάτι παρόμοιο θα είχε στη σκέψη του ο Παύλος, όταν αναγκάστηκε να γράψει:
“Αι γυναίκές σας ας σιωπώσιν εν ταις εκκλησίαις· διότι δεν είναι συγκεχωρημένον εις αυτάς να λαλώσιν, αλλά να υποτάσσωνται, καθώς και ο νόμος λέγει” (Α΄ Κορ. 14:34)
και
Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκη, μηδέ να αυθεντεύη επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζη” (A΄ Τιμ. 2:12)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com