24.4.13

Από την βιβλική αρχαιολογία... - ΒΗΡ-ΣΑΒΕΕΑπό την βιβλική αρχαιολογία...
 

__Η Βήρ-σαβεε

Επίσης γνωστή ως Tel Beer-Shev'a, Tel Beersheba, Tell es-Sabba', Tell es-Saba', Abu Matar, Be'er-Sheva, Beer Sheva, Beer-Sheba, Bir-al-Sa, Bir-es-saba, Bir es-Seba', Sheba κ.λπ., είναι η πόλη που σχετίζεται πολύ με τους πατριάρχες Αβραάμ και Ισαάκ.
(Γεν. 26:23-24).
__
=Ιδού μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες της αρχαίας τοποθεσίας από την ιστοσελίδα http://www.bibleplaces.com/beersheba.htm

23 Και εκείθεν ανέβη εις Βηρ-σαβεέ. 24 Και εφάνη εις αυτόν ο Κύριος την νύκτα εκείνην, και είπεν, Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου· μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου, και θέλω σε ευλογήσει και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου, διά Αβραάμ τον δούλον μου. 25 Και ωκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και επεκαλέσθη το όνομα του Κυρίου· και έστησεν εκεί την σκηνήν αυτού· έσκαψαν δε εκεί οι δούλοι του Ισαάκ φρέαρ. Γέν. 26:23-25 Η εξωτερική πύλη

Κοντά στην εξωτερική πύλη της πόλης υπάρχει ένα πηγάδι και ένα δέντρο αλμυρίκι. Και ταδύο είναι μεταγενέστερα της εποχής των πατριαρχών, αλλά θυμίζουν εκείνο που έσκαψε ο Αβραάμ και το δέντρο φύτεψε (Γεν. 21). Το αλμυρίκι είναι κατάλληλο για τη ζωή στην έρημο Νεγκέβ με βαθύ ριζικό σύστημα και ικανότητά να επιβιώνει με υφάλμυρο νερό. Εκκρίνει αλάτι στα φύλλα του και στάζει νερό το πρωί.
 
Το Στρώμα ΙΙ

Ανασκάφηκε από τον Υ. Aharoni στα χρόνια 1969-1975, και αποκαλύφθηκαν αρκετοί τομείς του Στρώματος ΙΙ της Tell Sheba.
Τα έργα αναστήλωσης άρχισαν το 1990 και έχει επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση της πόλης, όπως ήταν το τελευταίο τμήμα του 8ου αιώνα, την εποχή του βασιλιά Εζεκία. 

 
Οικία Τεσσάρων Δωματίων
Γνωστό ως υπόστυλο ισραηλητικό κτίριο. Αυτή η τυπική δομή έχει βρεθεί σε όλη τη χώρα σε όλη την Εποχή του Σιδήρου (1200-600 π.Χ.).
Διαιρεμένα με πυλώνες σε μικρότερα δωμάτια, τα σπίτια χτίζονταν συχνά κοντά στο τείχος της πόλης, με τον πίσω τοίχο του σπιτιού να αποτελεί μέρος του τείχους της πόλης.

Στάβλοι ή Αποθήκες;
Τρία τριμερή υπόστηλα κτίρια αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι αυτά είναι αποθήκες λόγω της μεγάλης ποσότητας αγγείων που βρέθηκαν στο εσωτερικό τους.
Άλλοι μελετητές θεωρούν αυτό το σχέδιο κτιρίου ως χαρακτηριστικό των στάβλων και συντριπτικά στοιχεία δείχνουν αυτό είναι μια πιο ακριβής ταυτοποίηση.

Τετρακέρατος Βωμός
Τυπική μορφή των θυσιαστηρίων με κέρατα που χρησιμοποιούσαν στην περιοχή και περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη.

__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com