30.3.13

Ο πρώην... με την πρώην...


Ο πρώην με την πρώην...

=

«Ελλάς "Ελλήνων", "Χριστιανών",
καθολικώς διαζευγμένων...

Και οι παπάδες ας προσεύχονται:
"Υπέρ  του ευσεβούς ημών έθνους..."
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com