3.2.13

Και ο Τύπος πάσχει...


Και ο Τύπος πάσχει...

==

__Σε όλες τις ανελεύθερες χώρες ο Τύπος είναι από τους πρώτους χώρους που υποφέρει...
__Στην Ελλάδα το πλήγμα που έδωσε το Κράτος σε πολλά έντυπα, με την αύξηση των ταχυδρομικών τελών δεν ήταν αμελητέο...
...για να μην αναφερθούμε σε άλλα φανερά και μυστικά χτυπήματα...

__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com