10.2.13

Του "αγίου" Τ Ι Π Ο Τ Ε ...Του   "αγίου"   Τ Ι Π Ο Τ Ε ...==

__Σε λίγες ημέρες (14 Φεβρουαρίου) είναι η εορτή των μοιχών και μοιχαλίδων ή, αλλιώς, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΠΟΤΕ!!!
__Μην αφήσετε τη ζωή σας να παρασυρθεί από το ρεύμα αυτού του ΜΑΤΑΙΟΥ κόσμου με όλη την ακαθαρσία του...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com