11.1.13

Ο λόγος περί αμαρτίας... - 2


Ο λόγος περί αμαρτίας... - 2

==


Η έλλειψη του ζήλου για την αγιότητα, κατά παράβαση της αποστολικής προτροπής «καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας εκάλεσεν, ούτω και σεις γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή» (1Πέτ. 1:15) έχει δημιουργήσει μια τάση αποδοχής της αμαρτίας, άγνοιας των επιπτώσεών της και ασθενείς σχέσεις με τον Θεό, τους ανθρώπους και τον υπόλοιπο κόσμο.
Αλλά η Βάπτιση του Χριστού, που οι περισσότεροι Χριστιανοί θυμήθηκαν αυτές τις ημέρες, έγινε για να μάθουμε μία μοναδική και ιδιαίτερα σημαντική αλήθεια, που βγήκε από το στόμα του Βαπτιστή Ιωάννη, όταν φώναξε σε όλους όσοι τον παρακολουθούσαν: «Ιδού ο Αμνός του Θεού, Ο ΑΙΡΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» (Ιωάν. 1/29).


Αλλά δεν είπε μόνο αυτό ο Ιωάννης. Επίσης ενημέρωσε τους ακροατές του, και ιδιαίτερα όσους από αυτούς ήταν θρησκευόμενοι, «Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη φαντασθήτε να λέγητε καθ' εαυτούς, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ· [...] Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δένδρων· παν λοιπόν δένδρον μη κάμνον καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται» (Ματθ. 3:8-10).


Σήμερα, δυστυχώς, πάρα πολλοί Χριστιανοί, παροδηγημένοι κυρίως από κακούς δασκάλους, ξεχνούν αυτές τις σοβαρές προειδοποιήσεις του θείου λόγου και, καλυπτόμενοι πίσω από παραποιημένες και παρερμηνευμένες φράσεις σχετικές με τη χάρη, τείνουν να έχουν «την ελευθερίαν επικάλυμμα της κακίας» (1Πέτ. 2:16).

Και χωρίς ίσως να το καταλαβαίνουν, μεταστρέφουν «την χάριν του Θεού ημών εις ασέλγειαν, και αρνούμενοι τον μόνον δεσπότην Θεόν και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν» (Ιούδα 1:4).


__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com