27.12.12

Ο λησμονημένος Πρωτομάρτυρας...


Ο λησμονημένος Πρωτομάρτυρας...

==



__Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος υπήρξε διάκονος και πρώτος μάρτυρας της Χριστιανικής εκκλησίας.
__Η ιστορία του τοποθετείται γύρω στο 34-35 μ.Χ., δηλαδή όχι πολύ μετά την σταύρωση του Ιησού. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 των Πράξεων των Αποστόλων, ο Στέφανος ήταν μεταξύ των επτά ανδρών που η πρώτη εκκλησία στην Ιερουσαλήμ διόρισε ως διάκονο, δηλαδή υπηρέτη στα γεύματα. Ωστόσο, μετά από αντίλογό του με μέλη της Συναγωγής, κατηγορήθηκε για βλασφημία κατά του Θεού και του Μωυσή και κατά του Ναού και του Νόμου (Πράξεις 6:11)
__Ο Στέφανος φέρθηκε να δικαστεί από το Συνέδριο (Σανχεντρίν).
__Στην απολογία του κατήγγειλε τους Ιουδαίους ότι πάντοτε κατεδίωκαν τους προφήτες που είχαν φανερώσει τις αμαρτίες του έθνους και προαναγγέλλαν την έλευση του Μεσσία (Χριστού):
"Τίνα των προφητών δεν εδίωξαν οι πατέρες σας; μάλιστα εφόνευσαν εκείνους, οίτινες προκατήγγειλαν περί της ελεύσεως του δικαίου, του οποίου σεις εγείνατε τώρα προδόται και φονείς" (7:52)
__Στη διάρκεια της δίκης ο Στέφανος είδε σε όραση τον Θεό Πατέρα και τον Υιό του Θεού:
"Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού" (Πράξεις 7:56).
__Με τα λόγια αυτά ανέτρεψε όλη την στάση των Αρχιερέων, λέγοντάς τους ότι ο Ιησούς που οι ίδιοι είχαν σταυρώσει, τώρα είναι στα δεξιά του Θεού στον Ουρανό. Για το λόγο αυτό καταδικάστηκε και εκτελέστηκε από το εξαγριωμένο πλήθος με τον ιουδαϊκό τρόπο του λιθοβολισμού.
__Από τη διήγηση του Λουκά φαίνεται ότι στην εκτέλεση ήταν παρών και ο Σαούλ από την Ταρσό, αργότερα απόστολος Παύλος. Μετά από τη δική μεταστροφή στο χριστιανισμό, ο Παύλος αναφέρει ο ίδιος το γεγονός
«και ότε εχύνετο το αίμα Στεφάνου του μάρτυρός σου, και εγώ ήμην παρών και συνεφώνουν εις τον φόνον αυτού και εφύλαττον τα ιμάτια των φονευόντων αυτόν» (Πράξ. 7:58, 8:1, 22:20).

Η Ορθόδοξη εκκλησία τιμά την μνήμη του στις 27 Δεκεμβρίου, ενώ η Ρωμαιοκαθολική, η Λουθηρανική και η Αγγλικανική στις 26 του ίδιου μήνα. Σε πολλές χώρες η εορτή είναι δημόσια αργία.


.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com