27.12.12

Το ταπεινό ΣΑΠΟΥΝΙ και η ιστορία του...


Το ταπεινό ΣΑΠΟΥΝΙ και η ιστορία του...

==

__Το σαπούνι (εβραϊκά borit) αναφέρεται από αρχαιοτάτων χρόνων. Έχει βρεθεί μία συνταγή σε βαβυλωνιακή βιβλιοθήκη.

__Στην Παλαιά Διαθήκη το βρίσκουμε στον Ιερεμία 2:22 όπου διαβάζουμε:

"Διά τούτο και εάν πλυθής με νίτρον και πληθύνης εις σεαυτόν το σμήγμα, η ανομία σου μένει σεσημειωμένη ενώπιόν μου, λέγει Κύριος ο Θεός". (Ιερ. 2:22
__Στη μετάφραση του Βάμβα αναφέρεται ως "σμήγμα" αλλά στη Νέα Δημοτική Μετάφραση ως "ποτάσα".
  __Είναι ενδιαφέρουσα η πληροφορία στο πλαίσιο, που συνδυάζει την ανακάλυψη του σαπουνιού με τις θυσίες των ζώων.
__Όμως κανένα σαπούνι δεν μπορεί να καθαρίσει τις αμαρτίες, όπως και κανένα αίμα ζώων δεν μπορούσε να τις εξαγοράσει. Γι' αυτό το έργο είναι το ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ:
«Διότι εάν το αίμα των ταύρων και τράγων και η σποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολυσμένους αγιάζη προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσω μάλλον το αίμα του Χριστού, όστις διά του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησίν σας από νεκρών έργων εις το να λατρεύητε τον ζώντα Θεόν; » (Εβρ. 9:13-14) 
 
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com