21.10.12

Σκέψεις, λόγια, πράξεις...


Σκέψεις, λ
όγια, πράξεις
...


==

__Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν την αντίληψη της Ανέξοδης Χάρης. Σύμφωνα μ’ αυτή όλα είναι εντάξει για εμάς, και δεν έχει σημασία πώς εμείς ζούμε, πώς ενεργούμε, πώς σκεπτόμαστε.
__Αλλά αυτή η λανθασμένη νοοτροπία μπορεί να καταστρέψει τη ζωή μας και μας οδηγήσει μακριά από τον Θεό.
__Κάποιος είπε:

> Προσέχετε τις σκέψεις σας, γίνονται λόγια.

> Προσέχετε τα λόγια σας, γίνονται πράξεις.

> Προσέχετε τις πράξεις σας, γίνονται συνήθειες.

> Προσέχετε τις συνήθειές σας, γίνονται χαρακτήρας.

> Προσέχετε το χαρακτήρα σας, γίνεται το πεπρωμένο σας.


__Αυτό που ξεκινά ως μια απλή σκέψη μπορεί τελικά να προσδιορίσει τη μοίρα μας, ακόμη και το αιώνιο μέλλον μας.

Εκείνος που είπε τα παραπάνω, πρέπει να έχει ακούσει ή διαβάσει τα λόγια του Σολομώντα που βρίσκονται στις Παροιμίες 23:7: "Καθώς φρονεί εν τη ψυχή αυτού, τοιούτος είναι".

__Οι σκέψεις μας αντανακλούν τι άνθρωποι είμαστε πραγματικά. Αν έχουμε σκέψεις μίσους, φθόνου, πλεονεξίας κ.ο.κ., αυτές θα εκδηλώσουμε με λόγια–πράξεις–συνήθειες.

Αν, όμως, έχουμε τις καρδιές μας γεμάτες με καλά  πράγματα, μπορεί να βγει από αυτές κάτι που δεν είναι καλό;

__Ο Παύλος συνόψισε σωστά όταν έγραφε στην προς Φιλιππησίους 4:8:
"Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα [αυτά τα πράγματα] συλλογίζεσθε".
__Να σκέφτεστε "αυτά τα πράγματα". Αν έχουμε γεμίσει το χρόνο μας σκεπτόμενοι "αυτά τα πράγματα" που προτείνει ο Παύλος, θα μας οδηγήσουν στην αιώνια Βασιλεία του Θεού Πατέρα.

__Είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε. Γι’ αυτό ας μην εγκαταλείπουμε την προσπάθεια να σκεφτόμαστε τις υποσχέσεις του Θεού προς εμάς.
__Αν μάλιστα έχουμε αποκτήσει την καλή συνήθεια να απομνημονεύουμε περικοπές από το λόγο του Θεού, αυτό χτίζει άριστα την πίστη μας για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε σωστά κάθε περίσταση και πρόβλημα.
.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com