11.9.12

Παρακαλώ όχι άλλη εσχατολογία...
==
__Ας μην σπεύσουν οι ανά την γη εσχατολόγοι (Ορθόδοξοι, Διαμαρτυρόμενοι, Χιλιαστές κ.λπ.) να δουν κι εδώ σκηνές "Αποκαλύψεως", παραπεμποντας στο χωρίο:
«Και ο τρίτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τας πηγάς των υδάτων· και έγεινεν αίμα»Αποκ. 16:4

Αρκετές φορές έγιναν ρεζίλι μέχρι τώρα, κάνοντας το όνομα του Θεού να βλασφημείται ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥΣ.
Φτάνει πια!
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com