15.9.12

Τίποτε δεν αλλάζει...
Προσέξτε και την τρόικα έξω από την πόρτα που πιέζει τον φτωχό...
==
 
__Πικρή η αλήθεια ότι οι πλούσιοι θέλουν να γίνονται πλουσιότεροι και της φιλαργυρίας το τέλος δεν υπάρχει...
__Αυτό όμως είναι και η μεγαλύτερη  διαβεβαίωση ότι Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
__Δεν χορταίνει το μάτι ούτε γεμίζει η καρδιά με τα πλούτη, κι η απογοήτευση είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν ο άνθρωπος συγκεντρώνοντας πλούτη αισθάνεται την απογοήτευση και νομίζει πως ΑΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ θα καταφέρει το ποθούμενο.
__Ας συγκεντρώνουν, λοιπόν, πλούτη οι άπληστοι, κι ας μένουν φυλακισμένοι πίσω από τοίχους και φράχτες υλικούς και ανθρώπινους...
__Δεν ζηλεύουμε τα αποκτήματά τους ούτε φθονούμε τα αγαθά τους. Μακάρι να μπορούσαν και να τα χαρούν...
«Καλήτερον το ολίγον εν φόβω Κυρίου, παρά θησαυροί πολλοί και ταραχή εν αυτοίς» (Παρ. 15:16).
«Είναι καιρός καθ' ον ο άνθρωπος εξουσιάζει άνθρωπον προς βλάβην αυτού.  Και ούτως είδον τους ασεβείς ενταφιασθέντας, οίτινες ήλθον και απήλθον από της γης της αγίας και ελησμονήθησαν εν τη πόλει, όπου είχον πράξει ούτω· και τούτο ματαιότης» (Εκκλ. 8:9-10)__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com