19.8.12

Χριστιανοί κατά μίμηση...
==
__Σαφές το μήνυμα της εικόνας, θυμίζει τον λόγο του Κυρίου:

«Ου πας ο λέγων μοι Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου, του εν Ουρανοίς»

Κι αν πήγες σήμερα στην εκκλησία, κι αν ακόμη ξεγελάσεις τους ανθρώπους, νομίζεις πως μπορείς να ξεγελάσεις τον Θεό;
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com