1.7.12

Διαθρησκειακή ανοχή...
==
__Το μίσος δεν ξεχωρίζει "χριστιανούς" και "μουσουλμάνους". 
__Το κακό γίνεται και από τους δύο και προς τους δύο.
__Οι μεγάλες δυνάμεις υπάρχουν μόνο όταν διακινδυνεύονται ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ συμφέροντα...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com