2.7.12

Όχι ματαίως τη μάχαιρα
==
__Έχουμε κατακρίνει αστυνομικούς για παραβίαση καθήκοντος ή υπερβολική χρήση βίας.
__Απαραίτητο να επαινέσουμε και την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους, που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας έτσι που την κατήντησαν οι πολιτικοί μας... 
__Η ομάδα ΔΙΑΣ κάνει πολύ καλή δουλειά προς το παρόν. Ευχόμαστε να μην διαφθαρεί γρήγορα όπως οι προηγούμενες πονηρές "παλιοσειρές"...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com