9.6.12

Στην ανάγκη... και μετά...
==
__Σχεδόν πάντα οι άνθρωποι σε ώρα ανάγκης στρέφονται στον Θεό, για να Τον ξεχάσουν ευθύς μόλις λυθεί το πρόβλημά τους.
__Γι' αυτό και η εκκλησία και η ιεραποστολή δεν πρέπει να εμπλέκονται με το έτσι κι αλλιώς ανθρωπιστικό τους καθήκον.
__Άλλο το φαγητό και άλλο το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.
______________________________________
Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν· Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε, ουχί διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάσθητε.            Ιωάν. 6:26 
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com