7.6.12

Αυτοκτονούν και αλλού...
==
__Ο ανθρωποκτόνος Διάβολος κάνει ό,τι μπορεί για να αφαιρούν οι άνθρωποι τη ζωή τους χάνοντας το μεγαλύτερο δώρο του Θεού.
Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, και αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανένας θνητός.
Όμως το να επισπεύδεις το τέλος σου είναι ό,τι χειρότερο. Γι' αυτό και το ονόμασαν "απονενοημένο" (δηλαδή χωρίς σκέψη) διάβημα.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com