7.6.12

Ο πιο κακός ο μαθητής...
==
__Όταν κάποτε ξυπνά η δικαιοσύνη, δείχνει πως ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά της. 
Αλλά γιατί ξυπνά τόσο αργά;
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com