19.5.12

Έκλεψαν και τον Αγ. Μεθόδιο...
__Κανείς δεν γλιτώνει τελικά από τη μανία των κλεπτών. Ούτε και οι "φύλακες και προστάτες" των Ελλήνων. 
__Ο Ψαλμωδός έγραψε προ χιλιετηρίδων: 
Τα είδωλα των εθνών είναι αργύριον και χρυσίον, 
έργον χειρών ανθρώπου.
Στόμα έχουσι και δεν λαλούσιν· 
οφθαλμούς έχουσι και δεν βλέπουσιν.
Ώτα έχουσι και δεν ακούουσιν· 
ουδέ είναι πνοή εν τω στόματι αυτών.  
Ψαλ. 135:15-17   
__Και όμως κάποιοι περιμένουν σωτηρία από νεκρά αντικείμενα...
_____________________________________________________________________ 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com