21.5.12

Αφαίρεση από τις Γραφές;
__Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το παραπάνω δημοσίευμα του Ο.Τ. όμως το έντυπο είναι συνήθως καλά πληροφορημένο ώστε να αναλαμβάνει την ευθύνη των γραφομένων του.
__Χωρίς αμφιβολία το ζήτημα είναι λίαν σημαντικό και θυμίζει το λόγο της Αποκάλυψης (Αποκ. 22:19)
«και εάν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της αγίας και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω». 
Δεν φοβίζουν τον Πατριάρχη και τους συνεργάτες του τα παραπάνω λόγια; 
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com