23.5.12

Θρησκεία και Ιστορία...
==
__Αν όμως ρωτήσετε τι σχέση έχουν τα παραπάνω με το θέμα της στρογγυλής τράπεζας: «Η αραβική άνοιξη και ο ευρωπαϊκός χειμώνας. Η ευθύνη της θρησκείας στις σημερινές κοινωνίες που πλήττονται από την κρίση», ατυχώς δεν γνωρίζουμε να σας πούμε.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com