23.5.12


Δεν αρκέσθηκε...
__Σε επιστολή του προς τους ιερείς ο π. Β. Βολουδάκης, μεταξύ άλλων αναφέρει και το εξής αξιοπερίεργο:
ν Παναγία μας δέν ρκέσθηκε νά κετεύη τόν «Υόν καί Θεόν της» λλά γινε καί «πέρμαχος Στρατηγός» το  θνους μας καί προασπιστής τς Πατρίδος μας, στε ατή συγκεκριμένη Πατρίδα νά παραμείνη δανικός τόπος γιά νά ζήση κανείς τήν πνευματική ζωή, πόσω  μλλον μες ο Κληρικοί χουμε χρέος –παράλληλα μέ τήν προσευχή μας– νά ργασθομε δραστικά καί ποφασιστικά γιά νά ναχαιτίσουμε τήν πολιτική λαίλαπα τς Πατρίδος μας, κηρύσσοντας πην διωγμό σέ λους νεξαιρέτως τούς πολιτικούς πού κλέχθηκαν στό Κοινοβούλιο τίς τελευταες δεκαετίες καί ποδεκάτισαν κυριολεκτικά κάθε ερό καί σιο το Γένους μας καί το λαο μας;
__Από τα παραπάνω εμείς καταλαβαίνουμε ότι κατά τον π. Βολουδάκη, "η Παναγία έκανε τη δική της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ" και μαζί με τις προσευχές της προς τον "Υιόν του Θεού" ανέλαβε πρωτοβουλίες για να σώσει την Ελλάδα. Ως φαίνεται ΔΕΝ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΣΕ η επέμβαση του "Υιού του Θεού", οπότε ανέλαβε εκείνη να κάνει ό,τι και όσα δεν έκανε Εκείνος...
__Με άλλα λόγια κατά τον π. Βολουδάκη καλό είναι το ευχέλαιο, όμως χρειάζεται και η γάτα, που εν προκειμένω είναι η ΨΗΦΟΣ των κληρικών.
__Πόσο μοιάζουν οι σκέψεις του με τις σαρκικές αντιδράσεις του Πέτρου, που εφόσον ο Θεός δεν έστελνε τις λεγεώνες Του, προτίμησε εκείνος να χρησιμοποιήσει το μαχαίρι του, για να κόψει το αυτί του δούλου.
__Και πώς ανταποκρίθηκε τότε ο Χριστός; 
__Απλώς ΚΟΛΛΗΣΕ ΠΑΛΙ ΤΟ ΑΥΤΙ, επειδή δεν  ενέκρινε την πράξη του Πέτρου, όπως  κατά τη γνώμη μας δεν εγκρίνει ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ των πιστών στα αίσχη των πολιτικών μας...

__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com