16.5.12

Μετά τους κληρικούς και πολιτικούς...
__Αφού πρώτα μας έκλεψαν οι κληρικοί και οι πολιτικοί, τώρα πλάκωσαν και ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΑΚΡΙΔΕΣ...
__Μόνο που για τις τελευταίες υπάρχουν κάποια φάρμακα... για τους πρώτους και τους δεύτερους όμως ήμαστε καταραμένοι να τους υποφέρουμε διαπαντός...


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε.  Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com