20.5.12

Τα φυλαχτά και τα μανουάλια...

Στην Εφημερίδα "Το Παρόν" Κυριακή, 20 Μαϊου 2012 δημοσιεύθηκε το παραπάνω σχόλιο.

__Δεν τα γράφουμε μόνο εμείς, λοιπόν, τα εμπορικά των κληρικών... 
__Ως φαίνεται το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η συγκέντρωση χρημάτων...
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com