12.5.12

Μερικές φορές εργάζονται...__Όπως ξέρετε λάθη γίνονται από όποιους εργάζονται...
__Αυτό προσπάθησαν να κάνουν και τα παιδιά της ΕΛΑΣ, γι' αυτό και από εμάς είναι συγχωρεμένοι, από τον κ. Καθηγητή όμως;;; 


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε.  Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com