11.5.12

Προτεραιότητες...
__Εδώ κατέρρευσε το κράτος... 
__Ο Πρόεδρος της κοινότητας νοιάζεται για το ιστορικό μοναστήρι;
__Και μία απορία: Δεν υπήρχε κάποιος να πάει να αφαιρέσει έγκαιρα το χιόνι, πριν πέσει η στέγη;


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε.  Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com