28.4.12

Καιρός ήταν πια...
Εφόσον για τη λήψη έγγραφου τίτλου του πτυχίου προβλέπεται από το νόμο καθομολόγηση ενώπιον των αρμοδίων πανεπιστημιακών αρχών, κάθε απόφοιτος υποχρεούται σε αυτήν. 
__Επιτρέπεται, όμως, απόφοιτος που δεν επίθυμεί θρησκευτικό όρκο, να δώσει αντίστοιχη προσωπική διαβεβαίωση με επίκληση της τιμής και της συνείδησής του, μη υποχρεούμενος σε αποκάλυψη των όποιων θρησκευτικών πεποιθήσεών του.
__Τη παραπάνω ατομική γνωμοδότηση εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σε ερώτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη δυνατότητα εξαίρεσης ή μη από την υποχρέωση συμμετοχής στην τελετή ορκωμοσίας για τη λήψη του πτυχίου αποφοίτου, επικαλουμένου λόγους θρησκευτικής συνείδησης.
__Το ερώτημα αυτό έθεσε το Πανεπιστήμιο επειδή προπτυχιακός φοιτητής κατέθεσε αίτηση εξαίρεσής του από την υποχρέωση συμμετοχής στην τελετή ορκωμοσίας (καθομολόγηση) για τη λήψη του πτυχίου του, επικαλούμενος θρησκευτικούς λόγους.
__Επίσης ο φοιτητής αντί της προβλεπόμενης και τηρούμενης καθομολόγησης, δεν επιθυμεί να προβεί ούτε σε σχετική διαβεβαίωση κατ' επίκληση της τιμής και της συνείδησής του, ζητώντας να λάβει το πτυχίο του ανωμοτί.


=======================================
 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"
 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε.  Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com