11.11.14

Ο μικρός... ο μέγας...

Ο μικρός... ο μέγας...

.
.
_Πώς καταλαβαίνουμε το μέγεθος και την αξία ενός ανθρώπου;
_Στον κόσμο αυτό "μεγάλοι" είναι άνθρωποι που έβαψαν τον κόσμο στο αίμα (με εθνικά, πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα)... 
_Για αυτούς ο Χριστός δίδαξε: 
  • «Εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτά. 
  • 26 Ούτως όμως δεν θέλει είσθαι εν υμίν, αλλ' όστις θέλει να γείνη μέγας εν υμίν, ας ήναι υπηρέτης υμών, 27 και όστις θέλη να ήναι πρώτος εν υμίν, ας ήναι δούλος υμών». [ Ματθ. 20:25-27 ] 
_Μήπως ζηλεύεις κάποιον άνθρωπο με κοσμικό "μεγαλείο", κάποιον που θαυμάζουν και τιμούν οι άνθρωποι; Να είσαι σίγουρος πως σύντομα το μεγαλείο του θα γίνει στάχτη. 
_Μόνο ένας είναι αληθινά μεγάλος σε όλο το σύμπαν και αυτός είναι ο Θεός!
«Δεν υπάρχει όμοιός σου, Κύριε· είσαι μέγας και μέγα το όνομά σου εν δυνάμει» 
[ Ιερ. 10:6 ] 
=================