14.8.14

«Του χρόνου στην Ιερουσαλήμ!» – Ουσιαστικά –

«Του χρόνου στην Ιερουσαλήμ!»  – Ουσιαστικά

.
.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
VVVVVVVV
VVVVV
VVV
V

=================