18.4.14

Και όμως ήταν οι Εβραίοι...

Και όμως ήταν οι Εβραίοι...
.
.
_Για διάφορους λόγους, κυρίως πολιτικούς, και για να αποτινάξουν από πάνω τους τις ενοχές για την κακομεταχείριση των Εβραίων στον Μεσαίωνα και από τον Χίτλερ, διάφοροι κληρικοί και "θεολόγοι" προσπαθούν να αφαιρέσουν από τους Εβραίους την ενοχή για τη σταύρωση του Χριστού...
_Όμως η ιστορία δεν μπορεί να αλλάξει, όπως και η Καινή Διαθήκη που επανειλημμένα αναφέρει ότι πρωταγωνιστές στη θυσία του Ιησού ήταν οι Ιουδαίοι... 
_Στον λόγο του την ημέρα της Πεντηκοστής ο απόστολος Πέτρος κατήγγειλε δημόσια: 
«Άνδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους· τον Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένον προς εσάς από του Θεού διά θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω υμών, καθώς και σεις εξεύρετε, τούτον λαβόντες παραδεδομένον κατά την ωρισμένην βουλήν και πρόγνωσιν του Θεού, διά χειρών ανόμων σταυρώσαντες εθανατώσατε» (Πράξ. 2:22-23)
_Εξάλλου αυτό ήταν ιδιαιτέρως προφητευμένο: 
«Και εάν τις είπη προς αυτόν, Τι είναι αι πληγαί αύται εν μέσω των χειρών σου; θέλει αποκριθή, Εκείναι, τας οποίας επληγώθην εν τω οίκω των φίλων μου» (Ζαχ. 13:6).
_Είναι τούτος λόγος για να καλλιεργούμε αντισημιτισμό και αντιεβραϊσμό; Κάθε άλλο.  
_Ο απόστολος Παύλος απαντά στο παραπάνω ερώτημα με τούτα τα λόγια: 
«Άνδρες αδελφοί, υιοί του γένους του Αβραάμ και οι εν υμίν φοβούμενοι τον Θεόν, προς εσάς απεστάλη ο λόγος της σωτηρίας ταύτης» (Πράξ. 13:26)


Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.