15.4.14

Χριστιανισμός χωρίς σταυρό;

Χριστιανισμός χωρίς σταυρό;  (1)
.
.
_Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί χριστιανοί ή "χριστιανοί" που έχουν δώσει όλη τους τη δύναμη για να ΕΞΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ από το Χριστιανισμό... 
_Δεν θέλουν, λένε, έναν Θεό αιμοσταγή, που χαίρεται όταν βλέπει αίμα... Που εξιλεώνεται όταν βλέπει ΑΙΜΑ...  
_Και πολλά άλλα λένε, χωρίς να ξέρουν πως με αυτό το "δόγμα" τους, που δεν είναι παρά σατανική προσπάθεια να ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, το μόνο που κάνουν είναι ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΛΥΤΡΩΣΗΣ... 
_Ας θυμηθούν όλοι αυτοί, αν διαβάζουν τούτο το δημοσίευμα, πως οι Εβραίοι στην Αίγυπτο δεν ήταν καλύτεροι από τους Αιγύπτιους... 
_Το μόνο που τους έκανε κατάλληλους να γλυτώσουν από την δέκατη πληγή --το θάνατο των πρωτοτόκων-- ήταν το αίμα του αμνού με το οποίο είχαν βάψει στους παραστάτες στις πόρτες των σπιτιών τους.  

_Πρώτη προϋπόθεση για τη λύτρωσή μας, λοιπόν, είναι ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ που θυσιάστηκε για εμάς ΩΣ ΑΜΝΟΣ ΑΜΩΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΛΟΣ... 

«Δεν ελυτρώθητε από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών διά φθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου, 19 αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου, 20 όστις ήτο μεν προωρισμένος προ καταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν τοις εσχάτοις καιροίς διά σας, 21 τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστις σας και η ελπίς να ήναι εις τον Θεόν.» (1Πέτ. 1:18-21) 
=============

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.