2.3.14

Αγγελολογίες - Ματαιολογίες...

Αγγελολογίες - Ματαιολογίες...
.
.
Το διαδίκτυο έχει γίνει τόπος διάδοσης κάθε λογής αντίχριστης και σατανικής διδασκαλίας...
Κάθε ένας μπορεί να διαδίδει για τον εαυτό του ότι είναι Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΙΕΡΕΑΣ, Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, Ο ΣΩΤΗΡΑΣ, Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ, Ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ κ.λπ., κ.λπ...
Αυτά είναι τα "καλά" της ελευθερίας του λόγου...
Όμως οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται σε ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΓΡΑΦΕΣ...
Μιλούν για αγγέλους αλλά ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ...
Αυτό βεβαίως δεν το λένε... διότι ο δάσκαλός τους, ο Σατανάς, είναι ο "πατέρας του ψεύδους"...
 =
«Διότι οι τοιούτοι είναι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού.
Και ουδέν θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός.
Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζωνται εις διακόνους δικαιοσύνης, των οποίων το τέλος θέλει είσθαι κατά τα έργα αυτών»
( 2Κορ. 11:13-15 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.