12.2.14

Τα δώρα του Παντοδυνάμου...

Τα δώρα του Παντοδυνάμου...
.
.


Ασφαλώς και μπορούσε ο άνθρωπος να ζει με ένα μόνο είδος τροφής, που θα του ήταν αρκετό για να ζήσει.
Όμως ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ δεν τσιγκουνεύτηκε να χαρίσει ΠΟΙΚΙΛΙΑ όψεων, και γεύσεων, και αρωμάτων...
Όλα αυτά, χωρίς να είναι απαραίτητα, είναι όμως ΩΡΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΑΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ.
.
 =
«να ελπίζωσιν ... επί τον Θεόν τον ζώντα, όστις δίδει εις ημάς πλουσίως πάντα εις απόλαυσιν»
1Τιμ. 6:17  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.