20.2.14

Χωράει η πίστη σου ένα τέτοιο αυτοκίνητο;

Χωράει η πίστη σου ένα τέτοιο αυτοκίνητο;
.
.

Χωράει η πίστη σου ένα τέτοιο αυτοκίνητο;
Εκείνοι που διδάσκουν το ψευδές «ευαγγέλιο» της Ευημερίας, υπόσχονται στους οπαδούς τους ότι μπορούν να ζητούν (να απαιτούν λένε) από τον Θεό Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ, και ο Θεός είναι δέσμιος να εκπληρώσει την επιθυμία τους που θα εκφράσουν έκφωνα.
  • Τίποτε αληθινό δεν υπάρχει σε μια τέτοια «διδασκαλία». 
  • Είναι χαρακτηριστικό δείγμα εκείνου που ο Παύλος προειδοποιούσε τον Τίτο ότι επρόκειτο να ξεσπάσει στην εκκλησία, όπως και έγινε. 
 =
«Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν» 
2 Τιμ. 4:3 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.