4.2.14

Πόσο αγοράζεται η σωτηρία μας...

Πόσο αγοράζεται η σωτηρία μας...
.
.
Υπάρχει μία αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η σωτηρία μας εξαρτάται από τα έργα και τους κόπους μας. 
Αυτή είναι εντελώς διαφορετική από την αποστολική διδαχή ότι:
«5 ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· 6 και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού, 7 διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. 8 Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον»φεσ. 2:5-8).
 
Κανένα ανθρώπινο έργο δεν μπορεί να προσθέσει ούτε γραμμάριο ή χιλιοστό στην αξία της θυσίας του Χριστού και την αξία του πολύτιμου αίματός Του.
Πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται η όποια δική μας «συμμετοχή», επειδή, διαφορετικά θα δείχναμε ότι αμφιβάλλουμε για την αποτελεσματικότητα της μίας και μοναδικής θυσίας που ο Ιησούς Χριστός ως μέγας Αρχιερέας πρόσφερε στον Θεό ΑΠΑΞ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ.
 
Είναι εύκολο κανείς να παρεξηγήσει τα παραπάνω λόγια, ιδιαίτερα όταν τα συνδέσει αποκλειστικά και μόνο με την επιστολή του Ιακώβου όπου διαβάζουμε: 
«Αλλά θέλει τις ειπεί· Συ έχεις πίστιν, και εγώ έχω έργα· δείξόν μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σοι δείξει εκ των έργων μου την πίστιν μου». ακ. 2:18). 
«Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά». (Ιακ. 2:26).
 
Βεβαίως ο λόγος του Θεού δεν φάσκει και αντιφάσκει. Η ορθοτόμηση του λόγου της αλήθειας είναι χαρακτηριστικό του ανεπαίσχυντου εργάτη του Θεού. Όμως εδώ υπάρχει μία θεμελιώδης λεπτομέρεια που δεν πρέπει να μας ξεφύγει: 
Και στα δύο χωρία από τον Ιάκωβο υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
1. Μόνο μία πίστη που προϋπάρχει γεννάει έργα. (Κανένα έργο χωρίς πίστη δεν γίνεται δεκτό από τον Θεό: «παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως, είναι αμαρτία» (Ρωμ. 14:23). 
2.  Μόνο ένα ζωντανό σώμα μπορεί να κάνει έργα. (Ένα σώμα που δεν συνεχίζει να κάνει έργα, είναι πλέον νεκρό). 
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω αποκτά ιδιαίτερη σημασία ο λόγος του Παύλου: 
«Ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· […] Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον» φεσ. 2:5-8).
Όποιος έχει αντιληφθεί αυτά τα θεμελιώδη, ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ...

Όποιος έχει μείνει στη λάθος αντίληψη που προσπαθεί να ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙ την σωτηρία μέσω των έργων, ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΤΟΥ.

 =
«Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, "Τετέλεσται"· και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα»
Ιωάν. 19:30  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.