2.2.14

Να αγαπάτε τον κόσμο που αγαπά ο Θεός...

Να αγαπάτε τον κόσμο που αγαπά ο  Θεός...
.
.

Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε δύο φαινομενικά αντιφατικά χωρία:

  • Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. (Ιωάν. 3:16 )
  • Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω.
    Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ
    · (1Ιωάν. 2:15 )
Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να ζητά από εμένα
ΝΑ ΜΗΝ ΑΓΑΠΩ τον κόσμο
που Εκείνος ΑΓΑΠΑ;

Ο κόσμος που βλέπουμε στο χάρτη της φωτογραφίας είναι ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ και όχι ΟΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ...

Ο Θεός αγάπησε ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
και όχι 
τις αμαρτωλές νοοτροπίες...

Ο χριστιανός κινδυνεύει επειδή ως σαρκική ύπαρξη ρέπει προς τις αμαρτωλές νοοτροπίες...

Για τούτο πρέπει να δίνουμε την προσοχή μας στα άτομα και όχι στις νοοτροπίες τους...

 =
«Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ»
1Ιωάν. 2:15  )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.