18.2.14

Ποια είναι η καλύτερη επένδυση;

Ποια είναι η καλύτερη επένδυση;
.
.

Συμβουλεύονταν οι άνθρωποι πώς να επενδύσουν τα χρήματά τους... 
Ο τόπος είχε γεμίσει από εκείνες τις απίθανες ΑΕΛΔΕ (ποιος τις θυμάται ποια) που έπαιρναν τα χρήματά σου και τα έκαναν ΑΫΛΑ ΟΜΟΛΟΓΑ... 
Αλλά και επιχειρήσεις REAL ESTATE, που συμβούλευαν να αγοράσεις ΑΚΙΝΗΤΑ... 
Τι έμεινε από όλα αυτά; 
Καπνός έγιναν τα περισσότερα, και σε λίγο θα εξατμισθούν και τα υπόλοιπα, θυσία το βωμό του Μαμωνά της Αδικίας...

 =
«Μη θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκώληξ και σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται διατρυπούσι και κλέπτουσιν. 
Αλλά θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σκώληξ ούτε σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέπτουσιν· 
επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είσθαι και η καρδία σας»
Ματθ. 6:19-21 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.