15.2.14

Το σκάνδαλο χωρισμού των χριστιανών...

Το σκάνδαλο χωρισμού των χριστιανών...
.
.

Συνήθως όταν διαβάζουμε την αναφορά τού Παύλου στις διαιρέσεις των Κορινθίων θυμόμαστε τις ομάδες του Απολλώ και του Κηφά. Όμως ο Παύλος σημειώνει και καυτηριάζει επίσης όσους κατέτασσαν τους εαυτούς τους στην ομάδα του «Χριστού». 
Αναφερόμενος πρόσφατα ο πάπας Φραγκίσκος σ’ αυτό το σημείο έγραψε τα εξής, που αξίζουν να προβληματίσουν όλους εκείνους που κόπτονται για τη χριστιανική ενότητα και την ίδια ώρα κάνουν το παν για να συστήσουν «τη δική τους εικόνα περί χριστιανισμού» απορρίπτοντας όλους τους άλλους: 
<<Ακόμη και εκείνοι που ομολογούν ότι ο Χριστός είναι η Κεφαλή τους δεν επαινούνται από τον Παύλο, διότι χρησιμοποιούσαν τo όνομα του Χριστού για να ξεχωριστούν από τους άλλους, στο εσωτερικό της ίδιας της χριστιανικής κοινότητας.
Το όνομα του Χριστού δημιουργεί κοινωνία και ενότητα, όχι διαίρεση! Εκείνος ήλθε για να δημιουργήσει την μεταξύ μας κοινωνία, όχι για να μας διαιρέσει. Το Βάπτισμα και ο Σταυρός είναι τα κεντρικά σημεία αναφοράς της χριστιανικής μαθητείας, τα οποία διαθέτουμε από κοινού όλοι οι Χριστιανοί. Αντιθέτως οι διαιρέσεις αδυνατίζουν την πιστότητα και την αποτελεσματικότητα της δέσμευσής μας για ευαγγελισμό και κινδυνεύουν να αδειάσουν το Σταυρό από τη δύναμή του.>>
(Ενοριακές Καμπάνες, 7-2-2014)
 ----------------------------------
Συζητώντας πριν δεκαετίες ο Καραμπέτ, ένας Αρμένιος Χριστιανός της Θεσσαλονίκης, με κάποιον Έλληνα Ευαγγελικό συμπολίτη του, είπε το εξής μνημειακό: 
«Μπρε, νομίζεις το Χριστός πέτανε μόνο για μία χούφτα Προτεστάντη;»   Πόσο δίκιο είχε!
 =
«Έκαστος από σας λέγει· 
Εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού.
Διεμερίσθη ο Χριστός; 
μήπως ο Παύλος εσταυρώθη διά σας; ή εις το όνομα του Παύλου εβαπτίσθητε;»
1Κορ. 1:12-13 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.