2.1.14

Τουλάχιστον θα ήταν αληθινοί...

Τουλάχιστον θα ήταν αληθινοί...
.
.
Ο Ιησούς Χριστός είπε για τους μαθητές Του ότι στον κόσμο τούτο  «Δεν είναι δούλος μεγαλήτερος του κυρίου αυτού. Εάν εμέ εδίωξαν, και σας θέλουσι διώξει· εάν τον λόγον μου εφύλαξαν, και τον υμέτερον θέλουσι φυλάξει» (Ιωάν. 15:20)...  
Είναι για τούτο απορίας άξιο, πώς κάποιοι διαμαρτύρονται που διώκονται οι Χριστιανοί...
Όταν οι χριστιανοί ΔΕΝ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ, στην ουσία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ...  
Αυτή είναι η αλήθεια, αρέσει ή δεν αρέσει. 
========================
Όμως το χειρότερο είναι πως σήμερα:  
(α) οι μεν χριστιανοί του "γλυκού νερού" δεν διώκονται, 
(β) οι δε "χριστιανοί" που διώκονται δεν είναι χριστιανοί, αλλά άτομα που υπηρετούν εθνικιστικά ή φυλετικά κινήματα και απλώς χρησιμοποιούν τη "χριστιανική" ιδιότητα για να ελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου...
=
«Εάν ο κόσμος σας μισή, εξεύρετε ότι εμέ πρότερον υμών εμίσησεν»
( Ιωάν. 15:18 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.