29.1.14

«Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγιά σου»

Βλέπεις, διαβάζεις ή μελετάς;
.
.

Την Βίβλο μερικοί άνθρωποι
μόνο την ΒΛΕΠΟΥΝ
Κάθε μέρα διαβάζουν 3 - 4 κεφάλαια, ίσως και παραπάνω.
Αν ρωτήσεις «Τι διαβάσατε;» συνήθως δεν θυμούνται να πουν κάτι συγκεκριμένο…
Απλώς ξεφύλλισαν το ιερό βιβλίο σχεδόν κοιτάζοντας μηχανικά τις σελίδες και τα γράμματα… 
έτσι νιώθουν ότι έκαναν το «καθήκον» τους.
 ***
άλλοι μόνο την ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ
Είναι εκείνοι που διαβάζουν μία δυο ιστορίες.
Συνήθως θυμούνται να πουν: «Σήμερα διάβασα την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη»
Αλλά τίποτε περισσότερο
 *** 
και μερικοί την ΜΕΛΕΤΟΥΝ!!!
Είναι όσοι εμβαθύνουν στο κείμενο, αντιλαμβάνονται τα νοήματα, διακρίνουν τις λέξεις, τις διαθέσεις, το πνεύμα· ξεχωρίζουν τις εντολές και τις απαγορεύσεις…
Μόνο αυτοί ωφελούνται ουσιαστικά από τη μελέτη τους, επειδή παίρνουν μαζί τους (συγκομίζουν) τις αλήθειες και τις διδαχές του Θεού για να τις φέρουν στην ατομική και κοινωνική τους ζωή.
 =
«Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγιά σου, διά να μη αμαρτάνω εις σε.
Ευλογητός είσαι, Κύριε· δίδαξόν με τα διατάγματά σου»
Ψαλ. 119:11-12 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.