6.1.14

ΑΕΡΑ γιατί πνιγόμαστε από τη βρώμα τους...

Η Μίζα Ποτέ Δεν Πεθαίνει...
.
.
Όταν οι Έλληνες στρατιώτες φώναζαν ΑΕΡΑ στα βουνά της Βόρειας Ηπείρου, δεν είχαν υπόψη τους τη μπόχα που αναδύεται από τις υπόγειες διαδρομές των αμαρτωλών χρημάτων που πέρασαν σε αμαρτωλά χέρια πολιτικών και κυβερνητικών παραγόντων...
-----------------------------------
ΑΕΡΑ, φωνάζουμε κι εμείς σήμερα...
ΑΕΡΑ γιατί πνιγόμαστε από τη βρώμα τους... 
=
«Οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία»
( Ρωμ. 1:18 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.