7.12.13

Ντροπής πράγματα...

Ντροπής πράγματα...
.
.
Διαμαρτύρεται ο ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
για μια εικόνα που κυκλοφορεί τον τελευταίο (;) καιρό με την "αγία οικογένεια"... 
Δεν είναι σωστή. Είναι παπική. Είναι βλάσφημη. 
Είναι «μία βλακεία και μισή». 
Και πού είναι το πρόβλημα; 
Από όσο μπορέσαμε να καταλάβουμε (δεν είμαστε και σίγουροι), το  ΜΕΓΑ πρόβλημα είναι επειδή ο ΜΝΗΣΤΩΡ ΙΩΣΗΦ έχει απλώσει στοργικά το χέρι του στον ώμο της γυναίκας του... 
Ως εκεί φτάνει η παπαδική διαστροφή, ώστε τα έργα και τα δώρα του Θεού (γάμος, η συζυγική σχέση και η παιδοποιία) να αντιμετωπίζονται ως ακάθαρτα και ακατάλληλα... 
Περαστικά μας Έλληνες. 
=
«20 άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων· 
Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ την γυναίκα σου· διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου.
[...] 
24 Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού,
25 και δεν εγνώριζεν αυτήν, εωσού εγέννησε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν»
Ματθ. 1:20-25 )
=
«Δεν είναι ούτος ο τέκτων, ο υιός της Μαρίας, 
αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος; 
και δεν είναι αι αδελφαί αυτού ενταύθα παρ' ημίν;»
Μάρκ. 6:3 )

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ


 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.